2019 m. gimnazijos veiklos planas

Strateginis planas 2018-2020 m. 

 

 

2021 M. BIRŽELIO MĖNESIO GIMNAZIJOS

RENGINIŲ PLANAS

 

 

Data

Renginio pavadinimas

 

Vieta

Atsakingi

06-01

Vaikų gynimo diena „Labas, vasarėle“. IUG, PUG, 1-4 kl.

Gimnazija

Asta Mauricienė

06-02

8.00 val.

„Sveikame kūne – sveika siela“

Pamoka „Pasitikėkime mokslu, pasitikėkime vakcinomis“. 5 kl.

Nuotolinis

Valerija Eidikienė Albina Undžienė

 

06-02

8.55 val.

„Sveikame kūne – sveika siela“

Pamoka „Pasitikėkime mokslu, pasitikėkime vakcinomis“. 6 kl.

Nuotolinis

Valerija Eidikienė Albina Undžienė

 

06-03

11.00 val.

Popietė „Iš knygų spintos”. 3 kl.

   31 kab.

Renata Jonuškienė

06-06

8.55 val.

„Sveikame kūne – sveika siela“

Pamoka „Pasitikėkime mokslu, pasitikėkime vakcinomis“. 8 kl.

Nuotolinis

Albina Undžienė

Birutė Mockienė

06-04

12.00 val.

Skaitymo valandėlė ,,Skaitome drauge”. 2 kl.

Nuotolinis

Danguolė Jonelienė

 

06-04

Rašytojui Vytautui Mačerniui-100:

Literatūros paroda;

TV pristatymas.

Biblioteka Facebook

Ligija Valutienė

Ilona Bulsienė

06-07

11.50 val.

„Sveikame kūne – sveika siela“

Pamoka „Pasitikėkime mokslu, pasitikėkime vakcinomis“. 7 kl.

Nuotolinis

Valerija Eidikienė Albina Undžienė

 

06-08-06-10

Projektinė-patyriminė veikla. 5-8, I-III kl.

 

Nuotolinis

Virginija Ryliškienė

06-14

 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.

Nuotolinis

Daiva Juškienė

06-14

14.00 val.

2 klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,Mokytojas – mokinys - tėvai”. II pusmečio rezultatų aptarimas.

Nuotolinis

Danguolė Jonelienė

06-14

14.00 val.

3 klasės mokinių tėvų susirinkimas „II pusmečio rezultatų aptarimas. Mokymosi sėkmės ir nesėkmės”.

 

Nuotolinis

Renata Jonuškienė

06-15

13.00 val.

1 klasės mokinių tėvų susirinkimas ,,II pusmečio rezultatų aptarimas. Mokymosi sėkmės ir nesėkmės”.

Nuotolinis

Asta Merkelienė

06-15

13.00 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Irena Šeperienė

06-16

10. 00 val.

Mokslo metų užbaigimo šventė. Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimas.

Nuotolinis Aktų salė

Irena Šeperienė

06-17-06-23

Vasaros poilsio stovykla ,,Gera būti kartu”.

 

Aldona Juknienė

Asta Merkelienė

06-18

14.30 val.

Metodinės tarybos susirinkimas.

Nuotolinis

Virginija Ryliškienė

06-22

10.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis.

Nuotolinis

Laima Barakauskienė

06-23

10.00 val.

Mokslo metų užbaigimo šventė. 5-8, I-III kl.

Nuotolinis

Klasių vadovai

06-23

10.00 val.

Gimnazijos tarybos posėdis.

Nuotolinis

Aida Vindžigelskienė

06-23

14.30 val.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Vidas Jaunius

06-25

10.00 val.

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Vitalija Šetkienė

06-25

12.00 val

Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Virginija Gečienė

06-30

11.00 val

Atsisveikinimo su darželiu šventė “Lik sveikas, darželi!”.

Aktų salė

Genutė Orienė

Danguolė Grigalienė

06-29

10.00 val.

Mokytojų tarybos posėdis.

Nuotolinis

Laima Barakauskienė

Data tikslinama

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos posėdis.

Nuotolinis

Laima Barakauskienė

 

 2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIO GIMNAZIJOS

RENGINIŲ PLANAS

 

Data

Renginio pavadinimas, klasė

 

Vieta

Atsakingi

05-02

Sveikinimas mamos dienai „Puokštė mamai“.

Facebook

Aldona Juknienė

Genutė Orienė

Valerija Eidikienė

05-03

Viktorina „Ar atsimeni...“.

Facebook

Ligija Valutienė

05-03

11.50 val.

Pamoka „Kodėl judėti sveika“. 1 kl.

30 kab.

Albina Undžienė

Asta Merkelienė

05-05

8.55 val.

Pamoka „Saugokime savo šypsenas“. 5 kl.

Nuotolinis

Albina Undžienė

Algimantas Burzdžius

05-05

9.50 val.

Pamoka „Saugokime savo šypsenas“. 6 kl.

Nuotolinis

Albina Undžienė

Algimantas Burzdžius

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena:

spaudinių paroda,

TV pristatymas.

Skaitykla

Facebook

Ligija Valutienė

Ilona Bulsienė

05-09

Europos dienos paminėjimas (skaidrės).

Nuotolinis

Daiva Juškienė

05-10

11.50 val.

Pamoka „Kodėl judėti sveika“. 2 kl.

8 kab.

Albina Undžienė

Danguolė Jonelienė

05-10

Valanda tikslinama

Profesijų pasirinkimas (pakartotinis patikslinimas) individualiai. IV kl.

UK

24 kab.

Valerija Eidikienė

05-10-05-14

Mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) apklausa “Ugdymo(si) organizavimas”. 

Nuotolinis

Virginija Ryliškienė

05-11

14.30 val.

III klasės tėvų susirinkimas „Mokslo rezultatai ir individualių siekių svarba. Antro signalinio pusmečio analizė“.

Nuotolinis

Ilona Bulsienė

05-12

9.40 val.

Pamokėlė  „Ar švarios mano rankytės?“. IUG.

Ikim. ugd. grupė

Albina Undžienė

Genutė Orienė

05-12

9.50 val.

Susitikimas su pirmokais „O spalvingoji knygele, vesk mane į savo šalį...”. 1 kl.

Biblioteka

Ligija Valutienė

Ilona Bulsienė

Asta Merkelienė

05-13

10.00 val.

Pamokėlė „Ar švarios mano rankytės?“. PUG.

13 kab.

Albina Undžienė

Aldona Juknienė

05-14

8.00 val.

Pamoka „Pasitikime vasarą saugiai“. 1 kl.

30 kab.

Albina Undžienė

Asta Merkelienė

05-14

10.45 val.

Integruota istorijos ir ekonomikos pamoka „Pinigų istorija ir pinigų savybės bei funkcijos”. II kl.

Nuotolinis

Daiva Juškienė

Arūnas Mockus

05-17

11.50 val.

Pamoka „Kodėl judėti sveika“. 3 kl.

31 kab.

Albina Undžienė

Renata Jonuškienė

05-17

Valanda tikslinama

Profesijų pasirinkimas (pakartotinis patikslinimas) individualiai. IV kl.

UK

24 kab.

Valerija Eidikienė

05-18

8.00 val.

Pamoka netradicinėje aplinkoje  „Raižiniai mažojoje architektūroje mano miestelyje (gyvenvietėje)”. 8 kl.

Nuotolinis

Arūnas Mockus

05-18

10.45 val.

Pamoka „Pasitikime vasarą saugiai“. 4 kl.

12 kab.

Albina Undžienė

Irena Šeperienė

05-18

14.30 val.

Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Virginija Gečienė

05- 19

8.55 val.

Integruota gamtos ir žmogaus ir IT pamoka „Medžiagų būsenos”. 6 kl.

Nuotolinis

 

Valerija Eidikienė

Vidas Jaunius

05-20

8.55 val.

Atvira matematikos pamoka su išmaniaisiais robotukais „Kur keliausime?“. 1 kl.

30 kab.

Asta Merkelienė

05-21

8.00 val.

Atvira integruota matematikos ir muzikos pamoka „Metras ir trupmena”. 6 kl. 

 

Nuotolinis

Lina Vingienė

Rita Urbonaitė

05-21

8.55 val.

Pamoka „Judėk ir būsi sveikas“. 6 kl.

Nuotolinis

Albina Undžienė

Algimantas Burzdžius

05-21

10.45 val.

Pamoka „Judėk ir būsi sveikas“. 5 kl.

Nuotolinis

Albina Undžienė

Algimantas Burzdžius

05-21

Valanda tikslinama

Paskutinis skambutis.

Nuotolinis

Ilona Bulsienė

Algirdas Oželis

05-24

11.50 val.

Pamoka „Kodėl judėti sveika“. 4 kl.

12 kab.

Albina Undžienė

Irena Šeperienė

05-24

valanda

tikslinama

Profesijų pasirinkimas (pakartotinis patikslinimas) individualiai. IV kl.

UK

24 kab.

Valerija Eidikienė

05-24

14.00 val.

4 klasės mokinių tėvų susirinkimas “Mokymosi rezultatai antram pusmečiui baigiantis. Aš būsimas penktokas”.

Nuotolinis

Irena Šeperienė

05-25

14.30 val.

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Vitalija Šetkienė

05-25

18.00 val.

I klasės tėvų susirinkimas “Metų veiklos ir mokymosi rezultatų pristatymas“.

Nuotolinis

Virginija Gečienė

05-26

8.55 val.

Atvira gamtos ir žmogaus pamoka „Ląstelė- mažiausia organizmo dalelė”. 6 kl.

Nuotolinis

 

Valerija Eidikienė

05-26

8.55 val.

Pamoka „Pasitikime vasarą saugiai“. 3 kl.

31 kab.

Albina Undžienė

Renata Jonuškienė

05-26

14.30 val.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Vidas Jaunius

05-27

10.00 val.

Pamokėlė „Pasitikime vasarą saugiai“. PUG.

 

 

13 kab.

Albina Undžienė

Aldona Juknienė

05-27

14.00 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

Nuotolinis

Irena Šeperienė

05-28

8.55 val.

Pamoka „Pasitikime vasarą saugiai“. 2 kl.

8 kab.

Albina Undžienė

Danguolė Jonelienė

05-31

11.00 val.

Popietė ,,Jau į mokyklą veda takelis”. PUG.

 Aktų salė

Aldona Juknienė

05-31

13.00 val.

PUG tėvų susirinkimas ,,Kaip pasiruošėme pirmai klasei”.

Nuotolinis

Aldona Juknienė

Gegužės mėn.

Projektas „Sveikata visus metus2021” Gegužės mėnesio iššūkis. PUG, 1-4, I-IV kl.

Nuotolinis

Valerija Eidikienė

Albina Undžienė

Gegužės mėn.

Respublikinis projektas ,,Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau...”. 1 kl.

Nuotolinis

Asta Merkelienė

Data tikslinama

Metodinės tarybos susirinkimas 

Nuotolinis

Virginija Ryliškienė

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e