Albina Undžienė

Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje

 

El. palbina.undziene@silutessveikata.lt.

  

4 kab.

  

Darbo laikas:

 

Pirmadienis          8.00 - 12.34

Antradienis           8.00 - 12.34

Trečiadienis          8.00 - 12.34

Ketvirtadienis       8.00 - 12.34

Penktadienis           8.00 - 12.32
 
 

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos sritys:  

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas; 

2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;

3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant; 

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; 

5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes; 

6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus; 

7. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas; 

8. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas; 

9. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktika; 

10. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

Metinis veiklos planas

2022 metai

Sausio mėn. veiklos planas

Vasario mėn. veiklos planas

Kovo mėn. veiklos planas

Balandžio mėn. veiklos planas

Gegužės mėn. veiklos planas

 

  

 

2021 metai

Sausio mėn. veiklos planas

Vasario mėn. veiklos planas

Kovo mėn. veiklos planas

Balandžio mėn. veiklos planas

Gegužės mėn. veiklos planas

Birželio mėn. veiklos planas

Rugsėjo mėn. veiklos planas

Spalio mėn. veiklos planas

Lapkričio mėn. veiklos planas

Gruodžio mėn. veiklos planas

 

 

 

 

10.00 – 17.00

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.50  -    9.35

III.    9.45  -  10.30

IV.   10.55  - 11.40

V.    11.55  - 12.40

VI.   12.50  - 13.35

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e