Logopedė-specialioji pedagogė Evelina Martinkutė

Telefonas 8-695-09000

 

Logopedo ir specialiojo pedagogo veiklos pagrindinis tikslas:

didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo(si)  veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos, užtikrinti pilnavertį šių mokinių poreikių tenkinimą ugdymo procese.

 

 

Logopedo teikiamos paslaugos gimnazijoje:

logopedas tiria mokinių kalbą, išsiaiškina jų turimus kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus;

rengia individualias konsultacijas tėvams(globėjams), mokytojams;

šalina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

taiko savo darbe logopedijos naujoves;

 

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos gimnazijoje:

atlieka mokinių pradinį stebėjimą ir vertinimą;

nustato žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį;

lavina specialiųjų poreikių mokinių sutrikusias funkcijas atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus;

teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams(globėjams) ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;

padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį;

 

 

Specialiojo pedagogo - logopedo darbo grafikas

2020-2021 M.M.

 
Pirmadienis:           7.30-10.30, 11.00-15.00
 
Antradienis:            7.30-10.30, 11.00-15.00
 
Trečiadienis:          7.30-10.30, 11.00-15.00
 
Ketvirtadienis:        7.30-10.30, 11.00-15.00   
      
Penktadienis:         7.30-10.30, 11.00.14.30
 
 
 
 

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e