Vainuto gimnazijos mokinių ugdymas karjerai

 

UK koordinatoriaus  darbo laikas

Pirmadienis           14:00 - 15:00 val.

Ketvirtadienis       13:00 - 15:00 val

Karjeros koordinatorė V. Eidikienė 

Gimnazijos ugdymo karjerai paslaugų sistema – organizuotų poveikio priemonių, kuriomis kryptingai plėtojamos mokinio bendrosios  ir karjeros kompetencijos.

 

UK įsikūręs 24 kabinete. Paslaugos teikiamos gimnazijos mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams, buvusiems mokiniams. Yra 3 kompiuteriai, prijungti prie interneto.

Yra sukaupta spausdintos medžiagos ir leidinių apie mokymosi bei studijų galimybes profesinio mokymo institucijose bei kolegijose ir universitetuose, apie profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką, informacijos elektroninėse laikmenose ir videomedžiagos, skirtos profesiniam informavimui ir konsultavimui.

Čia galima naudotis internetu, spausdintais ir elektroniniais  leidiniais.

Naujausia ir aktualiausia UK informacija skelbiama Stende “Kur studijuoti?”

Profesinis veiklinimas

Pagalba mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje darbo aplinkoje, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.

Išsami informacija  dėl pažintinių  vizitų į įmones ir organizacijas teikiama UK – 24 kabinete. Registruotis vizitams galima UK kabinete arba tel. 861538038.  

 

UK teikiamos  paslaugos:

1.  karjeros mokymas – kartu su dalykinėmis kompetencijomis įgyja ir karjeros kompetencijas;

2. karjeros konsultavimas – padeda pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais, formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti;

3.  karjeros informavimas – informacijos apie karjeros  galimybes rinkimas, analizė ir sisteminimas;

4.  į(si)vertinimas – apima karjeros ypatumų/ kompetencijų nus(sis)tatymą; 

Vainuto gimnazija

UK 24 kabinetas

2020-2021 m.m.

 

Ugdymo karjerai specialistų paslaugos

Paslaugas teikia

V. Pavardė

Karjeros mokymas

Pradinių klasių ir dalykų mokytojai

 

Socialinė pedagogė

E. Žąsytienė

Klasių vadovai

 

Karjeros koordinatorė

V. Eidikienė

Karjeros informavimas

Karjeros konsultavimas

Karjeros koordinatorė

V. Eidikienė

Klasių vadovai

 

Socialinė pedagogė

E. Žąsytienė

Profesinis veiklinimas

Dalykų mokytojai

 

Karjeros koordinatorė

V. Eidikienė

 

 

 

Sąvokos

 

Orientavimas karjerai

1. Karjera

 

Mokymasis, saviraiška, darbo veiklos visuma per visą gyvenimą

2.Karjeros plėtojimas

Visą gyvenimą trunkantis procesas

3. Karjeros mokymas:

kaip laisvai pasirenkamas dalykas,

integruojamas į kelis dalykus.

Dalykinės ir bendrosios kompetencijos.

Pažinti save, interesus, gabumus, įgūdžius.

Supratimas apie darbo pasaulį, darbo rinką.

4. Orientavimas karjerai

 

5. Ugdymas karjerai

Kryptingas kompetencijų plėtojimas

6. Karjeros konsultavimas

 

Padėti pažinti save, mokyti derinti norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais.

Mokymosi tikslų nustatymas , numatyti būdus juos įgyvendinti.

Pagalba sudarant mokymosi planus, pasirenkant dalykus.

7. Karjeros informavimas

 

Informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizavimas, sisteminimas.

8. Karjeros kompetencijos

 

Nuostatos, žinios, supratimas.

Savęs pažinimas.

Karjeros pažinimas.

Karjeros planavimas.

9. Karjeros į(si)vertinimas

Karjeros kompetencijų nustatymas.

11. Karjeros planavimas

 

12. Profesijos rinkimas

 

14. Ugdymo karjerai paslaugų sistema

Karjeros konsultavimas.

Karjeros informavimas.

Į(si)vertinimas.

15. UK kabinetas      

Organizuoja, koordinuoja, teikia ugdymo karjerai paslaugas.

16. Koordinatorius

Turintis nustatytas mokinių ugdymo karjerai paslaugų teikimo kompetencija ir kvalifikaciją.

Svarbiausios nuorodos: 

www.mukis.lt

http://www.lamabpo.lt

http://www.kamtoreikia.lt

Atmintinė mokytojui kaip jungtis prie projekto „Kam to reikia“

http://www.aikos.smm.lt

http://www.nec.lt

http://www.euroguidance.lt

http://www.zinauviska.lt

http://www.kurstoti.lt

http://www.studijos.lt

http://www.vsf.lt

http://www.tinklas.lt

 

http://www.studinfo.lt

 

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e