GIMNAZIJOS VIZIJA

 

Vainuto gimnazija – šiuolaikiška, nuolat besimokanti, atvira visuomenei ir kaitai, demokratiškai organizuota, bendražmogiškomis vertybėmis ir susitarimais savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, užtikrinanti ugdymo(si) galimybių įvairovę ir kokybę, ugdanti brandžią, gebančią integruotis visuomenėje asmenybę.


GIMNAZIJOS  MISIJA

    Teikti kokybišką  ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, poreikius, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, ruošti jį tolimesniam sėkmingam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

 

GIMNAZIJOS  VERTYBĖS

Saugumas, demokratiškumas, pilietiškumas, kūrybiškumas, atsakingumas, tolerancija.

 

 

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e