Gimnazijos istorija

 

1606 m.- praėjus 100 metų nuo Vainuto miestelio įsikūrimo, Lietuvos Kunigaikštis Zigmantas Vaza skyrė Vainuto bažnyčiai beneficiją ir įsakė prie bažnyčios įsteigti parapinę mokyklą.

1795 m.- kai Lietuva atiteko Rusijai, mokykla tapo valdinė. (Rusiška mokykla).

1863 m.- sukilimo laikotarpiu mokykla neveikė. 1865 m.atidaryta valdinė mokykla veikė per visą spaudos draudimo laikotarpį. Apie daraktorinių mokyklų veiklą Vainute žinių nėra, bet manoma, kad tėvai namuose iš maldaknygių mokė vaikus skaityti ir rašyti lietuviškai.

1917 m.- valdinėje mokykloje pradėta mokyti lietuviškai.

1917 m.- atidaryta lietuviška mokykla, kuriai vadovavo mokytojas Juozas Šakurskis. Mokyklai buvo nuomojami privatūs namai: Bekerienės, Norgėlų, o apie 1923 m.- Mažeikų.

1935 m.- padedant Vainuto savivaldybei ir tėvam pastatyta medinė dviejų aukštų pradinė mokykla. Nugriauta 1995 m.

1945 m.- pradinės mokyklos vedėjas J.Raicevičius, tėvų raginamas, pradėjo rūpintis progimnazijos įkūrimu.Tais pačiais metais atidaryta penkių klasių progimnazija. Jos direktoriumi paskirtas J.Raicevičius.

1949 m.- progimnazija reorganizuota į septynmetę mokyklą. Jai vadovavo A.Jurgilas (1949-1950 m.), A.Blažys (1950-1951 m.), A.Ūselis (1952-1955 m.).

1955 m.- reorganizuota į vidurinę. Direktoriumi paskirtas Stepas Taleikis. Mokykloje mokėsi 220 mokinių, dirbo 15 mokytojų.

1958 m.- mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida.

1966 m.- vadovaujant direktoriui Z.Locaičiui, prie Tauragės kelio pastatyta dviejų aukštų mūrinė mokykla.

1977 m.- vadovaujant direktorei A.Ryliškienei, pastatyta sporto salė, 1979 m. -72 vietų bendrabutis ir valgykla.

1985 m.- vadovaujant direktoriui I.Vaičiuliui, baigtas statyti priestatas su aktų sale, dirbtuvėmis ir kabinetais.

1998 m.- mokykla gavo pirmą kompiuterį.

2005/06 m. – pakeisti visi mokyklos langai, lauko durys.

2013 m. - mokykla įvykdžiusi vidurinio ugdymo programos akreditaciją tapo gimnazija.

2014 m. - gimnazijoje įrengtos vaikų darželio patalpos ir įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė.

2014 m. - atnaujintas stadionas ir įrengta universali sporto aikštelė.

2015 m. - įgyvendintas projektas "Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas) sumažinant energijos sąnaudas".

2015 m. - įgyvendintas projektas "Mokyklos šildymo sistemos atnaujinimas, panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius".

Projektai-Programos

Pamokų laikas

I.      8.00  -    8.45

II.     8.55  -    9.40

III.    9.50  -  10.35

IV.   10.45  - 11.30

Ilgoji pertrauka

V.    11.50  - 12.35

VI.   12.45  - 13.30

VII.  13.40  - 14.25

VIII.  14.35 - 15.20 

Vainuto gimnazija facebook'e